Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

banner image
 
Είναι πολλή σημαντική η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια για την ομαλή ένταξη και πορεία του νηπίου στην κοινότητα της τάξης, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό, έχουν καθιερωθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και του σχολικού ψυχολόγου με τους γονείς.

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στον Σταθμό
Το παιδί μέσα στο σχολικό πλαίσιο, επωφελείται από διάφορα ερεθίσματα που ευνοούν την ανάπτυξή του και το οδηγούν στη διαδικασία της κοινωνικής του ωρίμανσης, μέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.

Ο σχολικός ψυχολόγος βρίσκεται σ' αυτό το ίδιο πλαίσιο για να κατανοήσει, να συμβουλεύσει, να βοηθήσει, ενδιαφερόμενος όχι απλά και μόνο για το νήπιο, αλλά για το παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού και πάντοτε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς, ο σχολικός ψυχολόγος παρέχει (σε γονείς και εκπαιδευτικούς) συμβουλές σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στα καθημερινά θέματα ζωής και σχέσης γονέα-παιδιού. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου του ψυχολόγου, αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νηπιαγωγών σε παιδαγωγικά θέματα.


Ο ρόλος του σχολικού παιδιάτρου στον Σταθμό
Ο ρόλος της παιδιάτρου είναι καθαρά προληπτικός και συμβουλευτικός. Σε κάθε παιδί που εξετάζεται, ακολουθεί γραπτή γνωμάτευση της γιατρού για τη σωστή ενημέρωση των γονέων. Για οποιοδήποτε περιστατικό ενημερώνονται άμεσα οι γονείς, για τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας των μαθητών μας και το σχολείο μας βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τους γονείς και τους θεράποντες ιατρούς για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.