Μένουμε σπίτι …Συνδε-Δεμένοι

banner image
Μένουμε σπίτι …Συνδε-Δεμένοι

ΓνωρίΖουμε ότι διανύουμε μια κατάσταση κρίσης και όπως κάθε κρίση έχει αρχή, μέση και τέλος.

ΓνωρίΖουμε την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε δύσκολες καταστάσεις και να πορευτούμε με ψυχική υγεία και ευεξία.

ΣυνεχίΖουμε

Να κάνουμε σχέδια για το μέλλον, καθώς οι μελλοντικοί μας στόχοι αποτελούν κινητήριο δύναμη και προϋπήρχαν της κρίσης που βιώνουμε.

ΑποΔεχόμαστε πως για κάποιο διάστημα θα Ζούμε μια διαφορετική συνθήκη και ότι στα δύσκολα, Έχουμε ο ένας τον άλλο παραμένοντας ΣυνδεΔεμένοι, υπεύθυνοι και διαθέσιμοι για πράξεις αλληλεγγύης και προσφοράς.

Πίσω