ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

banner image
ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Hello Meli's Parents!

Αγαπητοί γονείς,

Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εσάς και το παιδί σας στο Μέλι μας!

Όπως γνωρίζετε, η προσχολική περίοδος αποτελεί ένα χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο τα παιδιά αποκτούν καινούριες γνώσεις, εμπειρίες, αναπτύσσουν καινούριες δεξιότητες, αλλά και υιοθετούν καινούριες συμπεριφορές. Όλα αυτά θα συνοδεύουν τα μελόπουλά μας στην υπόλοιπη ζωή τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό τα καινούρια εφόδια που θα αποκτήσουν να είναι τέτοια, που θα τα βοηθήσουν όχι μόνο στην επιβίωσή τους, αλλά και στην εναρμόνιση της συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής τους ανάπτυξης.

Στόχος μας είναι, με πιο σημαντικό αρωγό στο έργο μας εσάς, τα παιδιά μας να ενδυναμωθούν, ώστε να χρησιμοποιούν τη σκέψη τους, για να ενεργούν υπεύθυνα και ώριμα, αλλά και να ενισχύσουν τα αισθήματα όπως και τα συναισθήματά τους για τον εαυτό τους, βελτιώνοντας κυρίως την αυτοεκτίμησή τους.

Εμείς στο «Μέλι» για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα ζεστό προσχολικό περιβάλλον εκπαιδευσιμότητας, βασισμένο στα πλέον σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα, σεβόμενοι πάντα τις δυνατότητες της κάθε ηλικίας αλλά και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Έτσι, αμβλύνουμε τις όποιες δυσκολίες και διευκολύνουμε την εξέλιξη και διαμόρφωση του ψυχοκινητικού, κοινωνικο-συναισθηματικού, νοητικού και αισθητικού τομέα του παιδιού, μέσω κατάλληλων ερεθισμάτων αλληλεπίδρασης, δραστηριοτήτων και στοχευμένων δράσεων.

Αγαπητοί γονείς, προσβλέπουμε σε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και γνωρίζουμε ότι το ίδιο επιθυμείτε κι εσείς. Έχουμε υψηλές προσδοκίες για το παιδί σας και να είστε σίγουροι πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή θα είναι και η δική σας συμμετοχή. Η εκ μέρους σας βοήθεια και υποστήριξη όχι μόνο θα κάνει το παιδί σας πιο ευτυχισμένο και επιτυχημένο στο «Μέλι», αλλά θα του ενσταλάξει καλές παιδαγωγικές συνήθειες, που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Ευχόμαστε καλή, χαρούμενη και δημιουργική χρονιά στα παιδιά μας!

Πίσω